Вид на St.Johns сверху, с холма Signal Hill.

Вид на St.Johns сверху, с холма Signal Hill.